Liên hệ

Địa chỉ

Thôn Phú Vinh – Xã Vĩnh Thạnh – Nha Trang – Khánh Hòa

Số điện thoại / Zalo

0934199331

Tài khoản ngân hàng

15599287 – ACB Khánh Hòa – Lê Trần Đức Trí

1026137702 – Vietcombank Khánh Hòa – Lê Trần Đức Trí